Oferta

Osiowanie i diagnostyka pomiarowa

Osiowanie i diagnostyka pomiarowa Lublin

Osiowanie maszyn i zespołów maszyn przeprowadzamy za pomocą przyrządów: Shaft 200 firmy SKF i smartSCANNER firmy Pruftechnik.
Wykonujemy:

 • osiowanie maszyn poziomych,
 • osiowanie maszyn pionowych,
 • osiowanie maszyn o złączonych i rozłączonych wałach,
 • pomiar kulawej łapy.

Osiowanie maszyn przeprowadzamy bez względu na ograniczoną możliwość obrotu wału (wystarczy tylko 60°), z uwzględnieniem rozszerzalności cieplnej oraz zadanej centrówki, z wyborem dowolnych łap statycznych maszyny, z możliwością wyboru opcji sprzęgła z wałem krótkim oraz pośrednim,
w zależności od potrzeb stosujemy rozwiązania wykorzystujące jeden lub dwa lasery, dla wałów zarówno w łożyskach tocznych jak  i ślizgowych.
Wykonujemy również osiowanie kół pasowych (przekładni pasowych) za pomocą służącego do tego celu laserowego przyrządu PULLALIGN.
Pomiaru drgań maszyn dokonujemy za pomocą przyrządu VIBSCANNER firmy Pruftechnik. Przyrząd ten umożliwia mierzenie stanów maszyn, przetwarzanie wyników i diagnozowanie. Pozwala on również na wykonanie analizy widmowej sygnału drganiowego w postaci widm prędkości
i przyśpieszeń drgań oraz na analizę widmową obwiedni.
Bazą dla efektywnego i skutecznego nadzoru maszyn są pomiary odpowiednich wielkości charakterystycznych, które pozwalają określić stan drganiowy maszyny. Dokonujemy pomiarów ogólnego stanu drganiowego takich maszyn i urządzeń jak: silniki elektryczne, przekładnie, sprężarki, turbiny, pompy itp. poprzez pomiar przemieszczenia, prędkości i przyspieszenia drgań.

Dokonujemy okresowych lub też ciągłych pomiarów drgań węzłów łożyskowych. W oparciu o wielokrotne pomiary w pewnym odcinku czasu wykonujemy analizę trendów zmian stanu dynamicznego maszyn. Zarejestrowane pomiary drgań porównujemy z wartościami granicznymi zgodnymi z PN-ISO-10816-3 określając w ten sposób ogólny stan drganiowy maszyny. Na podstawie dokonanych pomiarów określamy przyczyny (źródła) występowania drgań w odniesieniu do maszyny jak też (gdy znane są parametry łożyska) konkretnego łożyska. Analizujemy widmo, gdzie zawarte są częstotliwości charakterystyczne dla danego uszkodzenia. W ten sposób określamy  konkretną przyczynę występowania drgań w maszynie np.:

 • uszkodzenie elementu łożyska tocznego,
 • nadmierny luz oraz niestabilność filmu olejowego w łożysku ślizgowym,
 • niewywage elementów wirujących,
 • błędy osiowości,
 • niepoprawne fundamentowanie,
 • rezonans maszyny,
 • pulsacje czynnika roboczego, turbulencje,
 • ocieranie współpracujących elementów maszyny,
 • w silniku elektrycznym uszkodzenie stojana, wirnika, asymetria pola.
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.