Oferta

Osiowanie i diagnostyka pomiarowa

Osiowanie i diagnostyka pomiarowa

Osiowanie maszyn i zespołów maszyn przeprowadzamy za pomocą przyrządów: ROTALING Touch , Shaft 200 oraz smartSCANNER.
Wykonujemy:

 • osiowanie maszyn poziomych,
 • osiowanie maszyn pionowych,
 • osiowanie maszyn o złączonych i rozłączonych wałach,
 • pomiar kulawej łapy,
 • osiowanie wałów nie zesprzęglonych,
 • osiowanie zespołów maszyn składających się z dowolnej ilości bloków,
 • monitorowanie maszyny podczas pracy ruchów wynikających z rozszerzenia cieplnego, ruchów fundamentów maszyn oraz zmian w obciążeniu eksploatacyjnym,
 • ocena jakości wykonywanego pomiaru.

Najtrudniejsze  zadania z   zakresu  osiowania maszyn wirowych wykonujemy za pomocą urządzenia nazwie PRUFTECHNIK ROTALING Touch, które posiada wiele funkcji m.in.:

 1.   Możliwość osiowania wałów nie zesprzęglonych.    Możemy  osiować maszyny bez konieczności skomplikowanego montażu sprzęgieł   (bardzo istotne w przypadku dużych, nowo stawianych sprężarek  złożonych np. z  silnika , przekładni i  kilku  stopni sprężania).

 2.   Możliwość osiowania zespołów maszyn składających się z dowolnej ilości bloków. Dzięki tej opcji możemy optymalizować przesunięcia maszyn wielosprzęgłowych ( np. turbopompy kompresory kilkustopniowe).

 3.   Ciekawą funkcją jest aplikacja „Live trend”. Funkcja ta służy do monitorowania podczas pracy ruchów maszyny wynikających z rozszerzenia cieplnego, ruchów fundamentów maszyn oraz zmian w obciążeniu eksploatacyjnym. Opcja ta znajduje także zastosowanie przy sprawdzaniu naprężeń jakie wprowadzają rurociągi.

 4.   Urządzenie ma wbudowaną funkcję do oceny jakości wykonywanego pomiaru, dzięki której wykluczamy większość błędów pomiarowych(np. nadmierny luz łożyskowy, podrzucanie kół zębatych w przekładni czy błędy zasprzęglenia).

 5.    7  -osiowy  detektor sensALIGN wyposażony w czujnik położenia(HD-PSD)wraz z wbudowanym inklinometrem MEMS to rozwiązanie  dzięki  której urządzenie jest w  stanie zmierzyć duże rozosiowanie  układu oraz maszyny  posiadające „długie „ sprzęgła. 

Osiowanie maszyn przeprowadzamy bez względu na ograniczoną możliwość obrotu wału (wystarczy tylko 60°), z uwzględnieniem rozszerzalności cieplnej oraz zadanej centrówki, z wyborem dowolnych łap statycznych maszyny, z możliwością wyboru opcji sprzęgła z wałem krótkim oraz pośrednim,
w zależności od potrzeb stosujemy rozwiązania wykorzystujące jeden lub dwa lasery, dla wałów zarówno w łożyskach tocznych jak  i ślizgowych.

Wykonujemy również osiowanie kół pasowych (przekładni pasowych) za pomocą służącego do tego celu laserowego przyrządu PULLALIGN.
Pomiaru drgań maszyn dokonujemy za pomocą przyrządu VIBSCANNER firmy Pruftechnik. Przyrząd ten umożliwia mierzenie stanów maszyn, przetwarzanie wyników i diagnozowanie. Pozwala on również na wykonanie analizy widmowej sygnału drganiowego w postaci widm prędkości
i przyśpieszeń drgań oraz na analizę widmową obwiedni.
Bazą dla efektywnego i skutecznego nadzoru maszyn są pomiary odpowiednich wielkości charakterystycznych, które pozwalają określić stan drganiowy maszyny. Dokonujemy pomiarów ogólnego stanu drganiowego takich maszyn i urządzeń jak: silniki elektryczne, przekładnie, sprężarki, turbiny, pompy itp. poprzez pomiar przemieszczenia, prędkości i przyspieszenia drgań.

Dokonujemy okresowych lub też ciągłych pomiarów drgań węzłów łożyskowych. W oparciu o wielokrotne pomiary w pewnym odcinku czasu wykonujemy analizę trendów zmian stanu dynamicznego maszyn. Zarejestrowane pomiary drgań porównujemy z wartościami granicznymi zgodnymi z PN-ISO-10816-3 określając w ten sposób ogólny stan drganiowy maszyny. Na podstawie dokonanych pomiarów określamy przyczyny (źródła) występowania drgań w odniesieniu do maszyny jak też (gdy znane są parametry łożyska) konkretnego łożyska. Analizujemy widmo, gdzie zawarte są częstotliwości charakterystyczne dla danego uszkodzenia. W ten sposób określamy  konkretną przyczynę występowania drgań w maszynie np.:

 • uszkodzenie elementu łożyska tocznego,
 • nadmierny luz oraz niestabilność filmu olejowego w łożysku ślizgowym,
 • niewywage elementów wirujących,
 • błędy osiowości,
 • niepoprawne fundamentowanie,
 • rezonans maszyny,
 • pulsacje czynnika roboczego, turbulencje,
 • ocieranie współpracujących elementów maszyny,
 • w silniku elektrycznym uszkodzenie stojana, wirnika, asymetria pola.
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.