Oferta

Inżynieria odwrotna

Inżynieria odwrotna

Obecnie realizujemy  koncepcję  remontów opartą na procesie odtwarzania uszkodzonych  części
z  zastosowaniem  inżynierii odwrotnej.

W celu  realizacji  tej koncepcji   firma  nasza zakupiła w okresie  ostatnich lat następujące urządzenia i programy:

  • Ramię pomiarowe FARO Quantum-S Arm 2.5m oraz Platinum FARO Arm 2.4m
  • Tokarkę CNC Okuma Multus B400 C2000
  • Frezarkę CNC Sunmill Jhv1020
  • Ploter frezujący (CNC) BPF 1520 firmy KIMLA.
  • Frezarkę (CNC) typ VM 3500.
  • Program Geomagic Qualify i Geomegic Blade.
  • Program Creo Parametric ( dawniej Pro/Engineer ).

Proces odtwarzania uszkodzonej części maszyny z  zastosowaniem inżynierii odwrotnej wg koncepcji naszej firmy można przedstawić  następująco:

Demontaż części uszkodzonej z maszyny; oczyszczenie, analiza przyczyn uszkodzenia, wykonanie  dokumentacji  fotograficznej.

Skanowanie zdemontowanej części.

Za pomocą ramienia pomiarowego FARO Quantum-S Arm 2,5m i zamontowanego na nim  skanera : Laser Line Probe V.2 możemy bezdotykowo skanować najbardziej skomplikowane powierzchnie . Sonda  laserowa emituje wiązkę  światła laserowego ze szczeliny w przedniej  części obudowy na wybrany przedmiot  skanując 19 200pkt/s z dokładnością  50 mikrometrów.
Otrzymujemy chmurę  zeskanowanych punktów do zapisania której wykorzystujemy oprogramowanie Geomagic Qualify.

Tworzenie modelu 3D.

Plik uzyskany przez skanowanie w postaci chmury punktów należy poddać obróbce w celu stworzenia modelu 3D. Wykorzystujemy do tego program Creo Parametric ( dawniej Pro/Engineer ), którego producentem jest amerykańska firma PTC( Parametric Technology Corporation ,PMTC). Creo Parametric to w pełni parametryczny zintegrowany system CAD/CAM/CAE. Modułowa budowa systemu umożliwia  dopasowanie go do konkretnych zastosowań. Program od  pierwszych wersji jest asocjatywny i parametryczny, zarówno obróbka CAM jak i obliczenia CAE odbywają się w tym samym środowisku, co projektowanie CAD, co likwiduje problem z translacją danych między programami i ułatwia orientację  dzięki jednemu interfejsowi użytkownika.

Tworzenie dokumentacji technicznej: model + rysunek wykonawczy.

CAD (ang: Computer Aided  Desing) Komputerowe  wspomaganie projektowania.

Creo Parametric pozwala również na tworzenie modelu bez skanowania.

Poniższe zdjęcia pokazują zaprojektowane modele i wygenerowane na ich podstawie rysunki wykonawcze.

Tworzenie dokumentacji na maszynę CNC (Computerized Numerical Control).
Dokumentacja CAM ( Computer Aided Manufacturing) komputerowe wspomaganie wytwarzania.

Przy pomocy programu Creo Parametric dokonujemy doboru narzędzi do obróbki oraz parametrów obróbki, a następnie generujemy ścieżki narzędzi.

Creo Parametric pozwala na wykonanie symulacji przejść narzędzia skrawającego.


Po przesłaniu na maszynę CNC programu CAM operator mocuje materiał, ustawia narzedzia, ustawia parametry, sprawdza ustawienia maszyny i przechodzi do obróbki skrawaniem.

Skanowanie sprawdzające nowo wykonanego detalu.

Po wykonaniu detalu przeprowadzamy skanowanie i za pomocą programu Geomagic-Qualify dokonujemy analizy porównawczej modelu zaprojektowanego z detalem  wykonanym.


Uzyskana chmura punktów zostaje poddana obróbce programem Geomagic Qualify. Model zostaje zapisany jako „referencje” a skan jako „test”. Następuje porównanie modelu z wykonanym detalem.

Nałożono skan detalu na model. Uzyskujemy obraz rozbieżności w postaci graficznej i tabelarycznej. Po lewej stronie widnieje tabela, w której możemy zadać wielkość odchyłki i otrzymujemy wówczas kolorystyczny obraz rozkładu odchyłek.

  • Kolor zielony – wykonanie prawidłowe, mieszczące się w zadanych tolerancjach.
  • Kolory „ciepłe” od zielonego w górę – tolerancje dodatnie.
  • Kolory „chłodne” od zielonego w dół – tolerancje ujemne.

Dla potrzeb prezentacji podtoczono promień 2mm na średnicy 36mm i mamy obraz w postaci niebieskiego paska.

Montaż nowo wykonanego detalu w maszynie i przekazanie maszyny do eksploatacji.

Schemat koncepcji wykonywania części zamiennych z wykorzystaniem Inżynierii Odwrotnej.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.