Verwaltunspolitik

Przedsiębiorstwo Remontowe Maszyn i Armatury ,,Masz-ZAP’’ sp. z o.o. stawia sobie za cel świadczenie w pełni profesjonalnych usług, spełniających wymagania i oczekiwania naszych Klientów oraz ciągłe ich doskonalenie.
Usługi w myśl naszej Polityki świadczone są w sposób bezpieczny dla człowieka oraz odpowiedzialny za środowisko.

Nasze cele realizujemy poprzez:

  • pełne zaangażowanie kierownictwa oraz wszystkich pracowników w realizację ustalonych i znanych celów, w tym na rzecz poprawy warunków pracy i ochrony środowiska,
  • zatrudnianie wykwalifikowanej i doświadczonej załogi, systematycznie podnoszącej swoje kwalifikacje zawodowe,
  • pełną odpowiedzialność każdego pracownika za wykonywaną przez niego pracę,
  • identyfikowanie zagrożeń wypływających z naszych działań, wyrobów i usług na środowisko naturalne oraz środowisko pracy,
  • racjonale gospodarowanie odpadami minimalizując negatywny wpływ świadczonych przez nas usług na środowisko – zapobieganie zanieczyszczeniom,
  • zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
  • dążenie do stałej poprawy stanu bhp oraz ciągłe doskonalenie działań w zakresie bhp,
  • uwzględnianie roli pracowników i ich angażowanie do działań na rzecz bhp,
  • prowadzenie systematycznej kontroli i analiz funkcjonowania systemu zarządzania w celu spełnienia wymagań i ciągłego doskonalenia systemu,
  • zapewnienie odpowiednich zasobów i środków umożliwiających realizację naszej polityki.

Przy ustanawianiu, wdrażaniu i utrzymywaniu Zintegrowanego Systemu Zarządzania spełniamy mające zastosowanie wymagania przepisów prawnych i inne wymagania dotyczące Przedsiębiorstwa, do przestrzegania których zobowiązaliśmy się.

Cele i zobowiązania zawarte w polityce zarządzania są realizowane i utrzymywane na wszystkich szczeblach organizacyjnych naszego Przedsiębiorstwa.
Zobowiązuję wszystkich pracowników do znajomości i przestrzegania niniejszej polityki.

Zenon Wojas
Prezes Zarządu – Dyrektor

Gwarancją jakości naszych usług jest wdrożenie i utrzymywanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z Normami:

ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, PN-N-18001:2004, potwierdzonego Certyfikatami nadanymi przez Organizację DET NORSKE VERITAS który swoim zakresem obejmuje całość świadczonych przez nas usług.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.